Čiščenje kurilnih naprav

Vsaka kurilna naprav ustvarja pri zgorevanju saje in druge obloge. Te imajo lastnost, da debelejša je sajna obloga, bolj se zmanjšuje moč oziroma učinkovitost kurilne naprave.

Čiščenje male kurilne naprave in z njo povezanih dimnih vodov se opravlja zaradi odstranjevanja oblog na površinah na dimni strani naprav. Glede na pogostost opravljanja in zahtevnost izvedbe je čiščenje male kurilne naprave lahko redno ali generalno. Glede na način izvedbe je čiščenje male kurilne naprave pa mehansko ali kemijsko.

Opravljamo naslednje vrste čiščenj:

 • redno mehansko čiščenje
 • kemično čiščenje
 • odstranjevanje katranskih oblog
 • generalno čiščenje


Učinki čiščenja kurilnih naprav

2 mm sajnih oblog poslabša učinkovitost kurilne naprave za več kot 6%. Čiščenje kurilne naprave tako dejansko prispeva k daljši življenski dobi naprave, manjši porabi goriva in s tem tudi prispevate k varovanju okolja.

Čiščenje kurilnih naprav se izvaja zaradi zagotavljanja ustreznega delovanja kurilnih naprav ter učinkovite rabe energije. Obloge iz saj na stenah kurilnih naprav namreč delujejo kot izolator, pri čemer se toplota težje prenaša na medij oz. vodo, ki se nahaja na drugi strani stene kurišča. Vsak milimeter saj povzroča na letni ravni približno 3-5% izgube, kar uporabniki zaznajo pri porabi goriva oz. stroških ogrevanja. Večja količina saj v kurišču negativno vpliva na dovod zgorevalnega zraka, ter preprečuje ustrezno mešanje goriva z zrakom.

Kako pogosto čistiti kurilno napravo?

 • 1x letno pri uporabi plinskega ali tekočega goriva
 • 2x letno pri uporabi biomase
 • 4x letno pri uporabi trdnih goriv

Čiščenje dimovodnih naprav

je potrebno izvajati zaradi zagotavljanja ustreznega odvajanja dimnih plinov iz kurišč kurilnih naprav. V kolikor stene dimovodnih naprav niso očiščene, to občutno vpliva na pretok dimnih plinov in s tem posledično na delovanje kurilnih naprav. Očiščenost dimovodnih naprav je močno povezano tudi s požarno varnostjo, saj se katranske obloge pri kurilnih napravah na trdno gorivo lahko nenadzorovano vnamejo (ustrezno vgrajen dimnik bo prenos požara na stavbo preprečil!-prvi pregled).

Odstranjevanje katranskih oblog

Mehansko odstranjevanje ali izžiganje katranskih oblog je postopek, pri katerem se nakopičene katranske obloge odstranjujejo prvenstveno zaradi zagotavljanja požarne varnosti stavbe - preprečevanje samovžiga, prav tako pa tudi zaradi zagotavljanja ustreznega delovanja kurilne naprave - odvajanja dimnih plinov iz kurilne naprave.

Najpogostejši vzroki za tvorjenje katranskih oblog:

 • neustrezno dimenzionirana dimovodna naprava - glede na kurilno napravo in druge napake; (višina dimnika, presek dimnika, izoliranost, material... Izračun po standardu SIST EN 13384 ter navodila proizvajalca so ključnega pomena),
 • neustrezno urejen dovod svežega (zgorevalnega) zraka; (premajhna odprtina, tesna okna/vrata, skladiščenje v okolici peči, pregosta mreža na odprtini, dolžina kanala, druge ovire...),
 • neustrezno oz. nekvalitetno gorivo (vlažna drva, stara-trohnela drva, večja količina lubja, lepila, iveri, smola, kurjenje odpadkov. Sestava peletov in kvaliteta sekancev sta za pravilno delovanje sodobnih kurilnih naprav izjemno pomembna),
 • neustrezen načina kurjenja (pripiranje dovoda zgorevalnega zraka, prepogosto nalaganje drv, nalaganje drv v prevelikih količinah...)
 • odsotnost rednega (v skladu s predpisi) in kvalitetnega čiščenja.